top of page

PRIVACYVERKLARING​

VERWERKTE PERSOONSGEGEVENS

Praktijk voor Voeding,- en suppletieadvies en energetisch lichaamswerk, The 'Ki to more energy (hierna te noemen The Ki) kan persoons- en medische gegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van The Ki, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan The Ki verstrekt.

The Ki kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 

       – Uw voor- en achternaam
       – Uw adresgegevens
       – Uw telefoonnummer
       – Uw e-mailadres
       – Uw IP-adres
       – Uw medische gegevens.

WAAROM THE KI DE GEGEVENS NODIG HEEFT  

The Ki verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

 

Daarnaast kan The Ki uw persoons- en medische gegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u overeengekomen behandelplan, bestaande uit voeding gerelateerde dienstverlening.

HOE LANG THE KI AL JE GEGEVENS BEWAART

The Ki bewaart uw persoons- en medische gegevens. Gedurende 2 jaar. 

DELEN MET ANDEREN

The Ki verstrekt uw persoons- en medische gegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van therapeutische zorg, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van The Ki worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website www.ki-to-more-energy.com
The Ki gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar marijkemisplon@gmail.com.

 

The Ki zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

The Ki neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van The Ki maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te zorgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door The Ki verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met The Ki op via marijkemisplon@gmail.com

The Ki to more enery is als volgt te bereiken:

Postadres: Plaats 47 - 8890 Dadizele
Vestigingsadres: Plaats 47 - 8890 Dadizele
Inschrijvingsnummer BE680066802

E-mailadres: marijkemisplon@gmail.com

bottom of page