top of page

Het zuur-base evenwicht 

De huid is altijd licht zuur, maar waarom?

Simpel, zure afvalstoffen verlaten ons lichaam via de huid. In de afgelopen jaren raken we steeds meer verzuurd waardoor de natuurlijke huidregulering wordt verstoord.

De huid raakt door alle afvalstoffen verzuurd, droogt uit of wordt juist vettig met onzuiverheden als gevolg. De zuurgraad speelt hierin een essentiële rol. Bij de juiste zuurgraad is de huid in balans en straalt ze.

Belang van de zuur-base balans

De mate van zuurheid van het lichaam wordt zuurgraad genoemd en wordt gemeten in de vorm van de pH-waarde.

Hoe lager de pH, hoe zuurder iets is. Een goede zuurgraad, ofwel een zuur-base balans van het lichaam dat in evenwicht is, is één van de meest kritieke factoren voor een goede gezondheid.

 

Tijdens de stofwisseling worden voortdurend zure eindproducten gevormd. Kleine schommelingen in de pH-waarde van het bloed en de lichaamscellen kunnen drastische veranderingen van het metabolisme in cellen tot gevolg hebben en zo storingen veroorzaken.

Al onze cellen baden in vocht dat net zoals het bloed licht basisch is (pH 7,35-7,45). De uiterste pH-waarden voor het bloed en het vocht waarbinnen nog leven mogelijk is liggen tussen 6,8 en 7,8. Te lage pH-waarden (zuur) leiden sneller tot levensbedreigende situaties dan te hoge waardes (basisch). Een verlaagde pH-waarde (meer zuur) leidt tot een verdikking van het bloed. Wanneer bloed dikker is van samenstelling dan moet het hart harder pompen om het naar de organen te leiden.

Zuren en basen uitgelegd 

Bij het begrip zuur denkt men al snel aan een smaak in de mond waar het gezicht van gaat samentrekken.

Een zuur is een scheikundig begrip dat iets zegt over de eigenschap van een stof. “Zuren” splitsen waterstofionen (H+) af in water.

Het tegengestelde van een zuur noemen we een “base” (en niet zoet!). Een base is een stof die in water hydroxide-ionen (OH-) afsplitst, maar is ook een stof die het zuur aan zich kan binden waardoor het geheel neutraal wordt.

De “pH-waarde” is een maat voor de concentratie waterstofionen in oplossingen en geeft aan hoe zuur of basisch iets is.

De zuurgraad, ofwel de pH-waarde kan liggen tussen de 0 en 14.

Alle pH-waarden van vloeistoffen van 0 tot 7 noemen we zuur (hoe lager de waarde des te meer zuur). Alle pH-waarden van 7 tot 14 noemen we basisch (hoe hoger de waarde des te meer basisch). Een pH-waarde van 7 is neutraal, dus niet zuur en niet basisch.

Voorbeelden van zure stoffen zijn oa. 

 • urinezuur

 • azijnzuur

 • melkzuur

 • vetzuur

 • cholesterol

 • koolzuur

 • fosforzuur

Voorbeelden van basische stoffen zijn oa. 

 • natriumcarbonaat

 • kaliumbicarbonaat

 • natriumhydroxide

 • kaliumhydroxide

 • calciumcarbonaat

 • magnesiumcarbonaat

human body_edited.jpg

Basische stoffen neutraliseren zure stoffen


Een zure stof wordt geneutraliseerd wanneer het in aanraking komt met een basische stof. Bijvoorbeeld, “urinezuur” wordt door “natriumbicarbonaat” geneutraliseerd door deze om te zetten in koolstofdioxide, water en neutrale zouten. Natriumbicarbonaat is de “basische buffer” van ons lichaam die zure afvalstoffen neutraliseert. Zuurresten in het lichaam worden dus gebufferd, ofwel geneutraliseerd door de base natriumbicarbonaat. Dit is ontzuren.

Ons lichaam kent niet één, maar diverse zuurgraden.

 

Ons lichaam kent verschillende pH-waarden afhankelijk van het orgaan en de functie.

De zuurgraad van het bloed wordt strak gereguleerd tussen pH 7,35 en 7,45.

Hieronder een overzicht met grenzen van pH-waarden:

✓ Bloed:                 7,34 – 7,45 (7,41 is ideaal)

✓ Speeksel:           6,00 – 7,50

✓ Maag:                  1,35 – 4,20

✓ Urine:                 5,50 – 8,40

✓ Dunne darm:     6,50 – 7,50

✓ Dikke darm:       5,60 – 6,90

Hoe lang duurt de overgang?

5 tips ter ondersteuning 

Liever persoonlijk advies? 

bottom of page