top of page

MORFOLOGISCHE ENERGETISCHE BLOEDTEST

The 'Ki' to more energy  werkt naast het Mediver-Ganzimmum laboratorium (Duitsland) samen met Praktijk Wiersma in Nederland

Reguliere bloedtest aangevuld met complementaire waardes

De EMB test is een testmethode waarbij er door middel van een vingerprik capillair bloed wordt afgenomen. Het bloed wordt vervolgens onderzocht.

Bij dit onderzoek wordt dan met zowel een reguliere als complementaire bril gekeken naar het ingestuurde bloed en het eerder opgetekende (klinisch) verhaal van de patiënt.

Ook wordt gecontroleerd op een aantal complementaire waardes.

Deze testmethode geeft een uitslag waarbij de bloedwaarden van rode en witte bloedcellen maar ook trombocyten (hematologisch bloedonderzoek) worden weergegeven.

Verder geeft de testmethode inzicht in optimale waardes qua vitaminen en mineralen en eventuele absolute tekorten.

De hiervoor beschreven testmethode als zodanig is niet wetenschappelijk onderzocht en vervangt ook niet het reguliere bloedonderzoek.

De uitkomsten van deze onderzoeksmethode hebben voor de geschoolde therapeut echter een meerwaarde voor zijn of haar praktijk.

Deze onderzoeksmethode heeft namelijk zijn sporen verdiend door de resultaten bij patiënten na het door hen opvolgen van de (mede) o.b.v. de uitkomsten van de bloedtest gebaseerde adviezen.

 

Wij horen terug van de aangesloten therapeuten dat ongeveer 80% van de patiënten verbetering opmerkt; patiënten herkennen zich ook vaak in de uitslag. De suppletie adviezen die worden gegeven zijn wetenschappelijk onderzocht en onderbouwd. 

Wat wordt er precies geanalyseerd? 

 • Darmverstoring

 • Verteringsproblemen

 • Toestand van de meridianen

 • Toleranties in de voeding: gluten, tarwe, varkensvlees, koemelk, suiker, fructose, lactose

 • Vitaminen-panel (o.a. B12 status, vitamine D)

 • Mineralen-panel

 • Spoorelementenpanel (denk aan jodium, koper, ...)

 • Hormonale verstoringen

 • Schildklierproblemen

 • pH-balans

 • Adrenale status (stress, bijnieren, cortisol enz.)

 • Slaapstoornissen

 • Bacteriële belasting

 • Parasiet,- en schimmelbelasting

 • Virale belasting (bijvoorbeeld een virus dat zorgt voor vermoeidheid)

 • Toxische belasting (teveel gifstoffen in het lichaam)

 • Vrije radicalen belasting

 • Leverbelasting

 • Absorptie problemen (opname van voedingsstoffen)

 • Alvleesklier insufficiëntie (insuline resistentie)

 • Geopatische stress (bijvoorbeeld stress van WIFI, wateraders, hoogspanning,...)

 

Tevens worden de reguliere waardes gemeten en geanalyseerd:

 • Trombocyten (aantal bloedplaatjes)

 • Rode bloedcellen (erytrocyten)

 • Witte bloedcellen (leukocyten)

 • Hemoblobine (Hb)

 • Hematocriet (Ht)

 • Mean Corpuscular Volume (MCV)

 • Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration (MCHC)

Hoe gaat de EMB test in zijn werk?

Met een handige (hele kleine) prikpen neem ik wat druppels bloed

af uit je vinger. Deze afname is snel gedaan en er is weinig bloed

nodig. Je voelt er weinig van! Het bloed wordt vervolgens naar het lab

gestuurd waarmee ik samenwerk (Praktijk Wiersma).

Over het algemeen is binnen 3,5 week de volledige uitslag bekend.

Op basis van deze uitslag maak ik een passend advies. 

Afname enkel op maandag, dinsdag en woensdag. 

Praktijk voorbeeld:

Bij cliënte D. (49 jaar) is door de EMB test naar voren gekomen dat ze een zwaar vitamine B12 tekort had, maar ook een magnesium tekort. Daarnaast had ze ook een parasiet en kon ze niet goed tegen lactose en spelt. Ook was er een hoge stressbelasting.

Hier ben ik met verschillende voedingsadviezen en suppletie gelijk mee aan de slag gegaan. Maar, ook de stress hebben wij aangepakt! Met een super gevolg. 

Tarief

De test kan als onderdeel van een intake bij mij worden afgenomen.

De kosten bedragen €190. (inbegrepen: de bloedtest zelf, verzendkosten, de afnametijd, de analysetijd in het lab en het analyseren)

Hierbij word voor het volledige intakegesprek €55.- aangerekend ipv de €35 voor 1/2u 

Na de afname plannen we een vervolgconsult (ong. 3 weken) in en nemen we samen de uitslag en het persoonlijke behandelplan door, waarin veel praktische tips staan voor het herstellen van de eventuele tekorten/belastingen. 

Beslist men om de voedingssuppletie aan te kopen dan vervalt het consult (€35.- 1/2u)  

Na 1 maanden is er ook nog een keer mailcontact voor een update.​

De bloedtest wordt NIET vergoed door de zorgverzekeraar.

Dislaimer:

De adviezen die wij geven hebben een energetische en/of holistische insteek.

De waarden in deze test kunnen niet 1-op-1 vergeleken worden met een reguliere bloedtest. Bijvoorbeeld: Voor vitamine B12 kan er regulier een normale waarde zijn, terwijl deze EMBTest' een deficiëntie aangeeft. EMBTest doet metingen, vaststellingen, onderzoeken en behandeladvies uitsluitend met instemming van de cliënt. Deze vervangen echter niet de diagnostiek, verpleging en verzorging van de reguliere gezondheidszorg. Metingen, bevindingen, onderzoek en adviezen n.a.v. van deze EMBTest vallen onder ·natuurgerichte geneeswijzen· 

bloed.jpg

Nieuwsgierig? 

Klik op de foto voor een voorbeeld analyse

Test Ki.jpg
bottom of page