top of page

pH-waarde: hoe zit dit nu? 

ph verdeling.jpg

Een goede pH-waarde is één van de meest kritische factoren voor een goede gezondheid. Een te hoge zuurgraad kan gevolgen hebben voor het functioneren van het lichaam.

 

Factoren die onze pH-waarden beïnvloeden zijn voeding, stress, medicijngebruik, intensieve lichamelijke belasting en milieufactoren.

 

Ons lichaam heeft een ingebouwd reguleringssysteem. Bij afwijkingen gaat het lichaam zelf aan de slag om zuren te neutraliseren en af te voeren.

Echter, bij (te) hoge verzuring nemen belangrijke mineralenvoorraden af met allerlei klachten tot gevolg.

Met Alka® pH- Test Strips kunt u eenvoudig de zuurgraad van vloeistoffen meten. Een vloeistof is zuur als de pH lager is dan 7 en een vloeistof is basisch als de pH hoger is dan 7. Even het pH-stripje in de vloeistof dippen, kleuren van het stripje vergelijken met het kleu­renkaartje en u weet de zuurgraad.

De mate van zuurheid van het lichaam wordt zuurgraad genoemd en wordt gemeten in de vorm van de pH-waarde.

Hoe lager de pH, hoe zuurder iets is. Een goede zuurgraad, ofwel een zuur-base balans van het lichaam dat in evenwicht is, is één van de meest kritieke factoren voor een goede gezondheid.

 

Tijdens de stofwisseling worden voortdurend zure eindproducten gevormd. Kleine schommelingen in de pH-waarde van het bloed en de lichaamscellen kunnen drastische veranderingen van het metabolisme in cellen tot gevolg hebben en zo storingen veroorzaken.

Al onze cellen baden in vocht dat net zoals het bloed licht basisch is (pH 7,35-7,45). De uiterste pH-waarden voor het bloed en het vocht waarbinnen nog leven mogelijk is liggen tussen 6,8 en 7,8. Te lage pH-waarden (zuur) leiden sneller tot levensbedreigende situaties dan te hoge waardes (basisch). Een verlaagde pH-waarde (meer zuur) leidt tot een verdikking van het bloed. Wanneer bloed dikker is van samenstelling dan moet het hart harder pompen om het naar de organen te leiden.

Zuren en basen uitgelegd 

Bij het begrip zuur denkt men al snel aan een smaak in de mond waar het gezicht van gaat samentrekken.

Een zuur is een scheikundig begrip dat iets zegt over de eigenschap van een stof. “Zuren” splitsen waterstofionen (H+) af in water.

Het tegengestelde van een zuur noemen we een “base” (en niet zoet!). Een base is een stof die in water hydroxide-ionen (OH-) afsplitst, maar is ook een stof die het zuur aan zich kan binden waardoor het geheel neutraal wordt.

De “pH-waarde” is een maat voor de concentratie waterstofionen in oplossingen en geeft aan hoe zuur of basisch iets is.

De zuurgraad, ofwel de pH-waarde kan liggen tussen de 0 en 14.

Alle pH-waarden van vloeistoffen van 0 tot 7 noemen we zuur (hoe lager de waarde des te meer zuur). Alle pH-waarden van 7 tot 14 noemen we basisch (hoe hoger de waarde des te meer basisch). Een pH-waarde van 7 is neutraal, dus niet zuur en niet basisch.

Voorbeelden van zure stoffen zijn oa. 

 • urinezuur

 • azijnzuur

 • melkzuur

 • vetzuur

 • cholesterol

 • koolzuur

 • fosforzuur

Voorbeelden van basische stoffen zijn oa. 

 • natriumcarbonaat

 • kaliumbicarbonaat

 • natriumhydroxide

 • kaliumhydroxide

 • calciumcarbonaat

 • magnesiumcarbonaat

human body_edited.jpg

Basische stoffen neutraliseren zure stoffen


Een zure stof wordt geneutraliseerd wanneer het in aanraking komt met een basische stof. Bijvoorbeeld, “urinezuur” wordt door “natriumbicarbonaat” geneutraliseerd door deze om te zetten in koolstofdioxide, water en neutrale zouten. Natriumbicarbonaat is de “basische buffer” van ons lichaam die zure afvalstoffen neutraliseert. Zuurresten in het lichaam worden dus gebufferd, ofwel geneutraliseerd door de base natriumbicarbonaat. Dit is ontzuren.

Ons lichaam kent niet één, maar diverse zuurgraden.

 

Ons lichaam kent verschillende pH-waarden afhankelijk van het orgaan en de functie.

De zuurgraad van het bloed wordt strak gereguleerd tussen pH 7,35 en 7,45.

Hieronder een overzicht met grenzen van pH-waarden:

✓ Bloed:                 7,34 – 7,45 (7,41 is ideaal)

✓ Speeksel:           6,00 – 7,50

✓ Maag:                  1,35 – 4,20

✓ Urine:                 5,50 – 8,40

✓ Dunne darm:     6,50 – 7,50

✓ Dikke darm:       5,60 – 6,90

AANBEVOLEN PRODUCTEN 
De basis